En entreprenör med passion för trädgård och anläggning

ST Mark och Trädgård är ett företag som arbetar nära kunden, vårt engagemang till Mark och Trädgård är stort. Material och utföranden vi använder håller måttet för en god miljö samt en god kvalitet.

Vår affärsidé är att utföra totalförändringar inom vårt affärsområde utemiljöer där passion är med från grunden. Våra kunder ska känna tryggheten med familjeföretaget sedan 2012.

Våra kunder: Offentlig sektor, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, samt villaägare.

 

 

 

Miljöpolicy

Att upprätthålla en låg miljöpåverkan är en del av vårt dagliga mål och en naturlig del i vår planering. Då vi arbetar med olika sorters naturmaterial dagligen så blir miljöfrågor en viktig del i vår verksamhet.

 

Kvalitetspolicy

ST Mark och Trädgård AB ser kvalitet som en målsättning i vår verksamhet. Kvalité är en omfattande punkt som vi ständigt strävar mot. Vi vill att företagets personal alltid ska ha den kunskap som krävs för att möta kundens behov, då kunden är vårt största intresse.

 

Arbetsmiljöpolicy

ST Mark och Trädgård AB riktar sig mot en god och hälsosam arbetsmiljö. Att sträva mot en god arbetsmiljö är vårt mål i det dagliga arbetet. Vårt mål är att ingen drabbas av ohälsa eller kommer till skada på våra arbetsplatser. Arbetsmiljöarbetet ska dagligen vara med i planeringen.
Våra chefer står för en tydlig och synlig ledning där kunskap ständigt är målet för en lugnare och mer planerad arbetsplats.
Vi har en noll tolerans mot mobbing eller trakasserier. Arbetsmiljön ska ha en god kondition mellan alla individer, vårt mål i detta är att ständigt lyfta upp frågor som rör laget, teamet, eller berörd individ.

Urval av kundutlåtanden

”De utförde jobbet snabbt och enligt vad som hade bestämts”

Patrik C

”Bra och snabbt utfört arbete enligt
uppgjort pris”

Samuel A

”Jag blev vänligt bra bemött av de som var här och arbetade”

Per S

”Bra och snabbt möte efter kontakt, bra bemötande och gott utfört arbete”

Hans B